Komentáře

Třešťské slavnosti

Další vystoupení TD se konalo v rámci třešťských slavností. V celkově bohatém programu vystoupila telčská dechovka s vesměs staršími skladbami, které však návštěvníci slavností znali a mnozí si je s námi zazpívali. Jako už letos tradičně závěr vystoupení provázela dešťová přeháňka, která netrvala douho. Naštěstí se posluchači měli kde schovat a tak jsme mohli pokračovat až ke zdárnému konci.