Komentáře

Obnovení stránek a omlazení kapely

V průběhu léta 2013 došlo z popudu kapelníka k obnově webových stránek. Poděkování tak patří především panu Petru Novákovi, jakožto autoru původních stránek, za poskytnutí souborů i souhlasu s jejich opětovným zveřejněním. Dále pak patří poděkování panu Robertu Vaněčkovi za technologickou modernizaci stránek z původního html jazyka do verze psané v jazyku PHP při zachování původního designu. V neposlední řadě pak je třeba poděkování adresovat i samotnému kapelníkovi, za rozhodnutí obnovit doménu telcskadechovka.cz, jakožto nejsnažší a nejjednodušší cestu k tomu, aby stránky kapely nejen její příznivci, ale i další dechovkoví fanoušci, snadno našli. Ze života samotné kapely stojí za uplynulou dobu za zmínku snad jen tolik, že kapela výrazně omladila – i nadále ale samozřejmě sází na muzikanty ze širokého okolí doplněné o mladé a nadějné studenty uměleckých škol. Závěrem nelze jinak, než popřát kapele mnoho hraní, úspěchů a spokojených posluchačů i v roce 2014. A samozřejmě pokud možno vždy dobré počasí. 🙂